Rajzpályázat az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága szervezésében

2018. április. 09., 19:29   |    

Rajzpályázat az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága szervezésében

Bozsik program „Szeretem a focit!”

Rajz pályázat Veszprém megye 2018

 

Az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság rajz pályázatot hirdet az OTP Bank Bozsik Program Veszprém megyei programjaiban szerzett élmények megörökítésére, a programban résztvevők számára.

A képek és festmények A4-es méretű papírra készülhetnek.

A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható (ceruza, toll, tus, zsírkréta, vízfesték stb.), de az eredeti példányt szükséges beküldeni.
Elektronikus formában leadott vagy A4-es mérettől eltérő alkotásokat nem áll módunkban elfogadni.

A művek hátsó oldalán nyomtatott betűkkel, olvashatóan, fel kell tüntetni:
- pályázó teljes nevét,
- születési idejét,
- OTP Bank Bozsik programban résztvevő egyesületének, vagy oktatási intézményének nevét.
- lakcímét, elérhetőségét (a pályázó és/vagy a szülő/nevelő telefonszámát és email címét)
- kép címét,
- törvényes képviselő nevét és aláírását
Azok a pályamunkák, amelyek a fentiek szerinti adatokat nem tartalmazzák, nem vehetnek részt a pályázaton.

Pályamunkák beküldési határideje: 2018. április 27.
Ezen időpontot követően beérkező pályamunkák a pályázaton nem vehetnek részt.

Az alkotásokat beküldésének címe: MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém Wartha Vince u. 3.

A pályamunkákat a fentiek szerinti időpontig lehet személyesen vagy postai úton a fenti címre eljuttatni.
A személyesen leadandó pályamunkákat hétköznap munkaidőben lehet leadni.
A postán megküldött pályamunkának 2018. április 27-ig az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóságához meg kell érkeznie. A kiíró semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a postán megküldött pályamunka bármely okból a fentiek szerinti határidőig nem érkezik meg a kiíróhoz.
Zsűri: Három tagú, tagjai később kerülnek felkérésre

Pályamunkák értékelése: 2018. május 25-ig

Díjazás:
Oklevél és sportszer jutalomba részesül korosztályonként U 6-7, U 8-9, U 10-11, U 12-13 a legjobb 1-3. helyezett pályamű. Oklevél és sportszer támogatásba részesül a legtöbb alkotást beküldő sportszervezet és oktatási intézmény. Közönség díjban részesülnek azok a pályázók korosztályonként, akik munkájára 2018. május 25-ig a legtöbb szavazat (like) érkezik a Facebook oldalunkra.
Pályázni kizárólag olyan pályamunkákkal lehet, amelynek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi jogait. Amennyiben a beadott pályamunkák mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyiségi jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az MLSZ-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Pályázó és törvényes képviselője a pályázat megküldésével díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a pályamunkák pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:


• az MLSZ a pályamunkákat az MLSZ felületein (honlap, facebook oldal, egyéb sajtóorgánumok), és esetlegesen a pályázat kapcsán rendezendő kiállításon nyilvánosságra hozza, közzé tegye;
• a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a pályamunkák a zsűri tagjai számára, hozzáférhetőek legyenek;
• a pályamunkák egy esetleges kiállítás keretében a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek;
• az MLSZ időbeli korlát nélkül tárolhassa, bármely módon sokszorosíthassa, terjeszthesse a pályamunkákat. A fenti célok érdekében az MLSZ jogosult a pályamunkák tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön is.
• Az MLSZ a kommunikációs felületein (print és online) a pályamunkákat korlátlan ideig felhasználja
Az MLSZ a pályamunkák esetleges kiállítása során biztosítja, hogy a pályázó neve fel legyen tüntetve.

 

Adatkezelés:
A megadott adatokat az MLSZ az adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) az MLSZ, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat az MLSZ minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremény odaítélése és a nyertesek értesítése céljából.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet az MLSZ székhelyén 5+1 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A MLSZ a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősség kizárás:
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési késedelemért a MLSZ nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, a bármely okból történő késedelmes benyújtásból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a MLSZ-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
Az MLSZ kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

 

 


Címkék:

További hírek

Bajnokság
Utóhangok: FAK - Ajka Kristály SE
Bajnokság
Beharangozó: FAK - Ajka Kristály SE
Bajnokság
Duplázná a huszonötöt Szedlacsek Balázs
Bajnokság
Az edző értékel: FC Zirc

2019-01-31 20:17:44

Az edző értékel: FC Zirc

Értesítők, információk

2017-10-04 12:45:47

Meghosszabbodik a Módosított telephely felújítási pályázat határideje

A Módosított telephely felújítási pályázat az útmutatóban meghatározott feltételekkel meghosszabbodik 2017. 10. 31-ig.

2014-11-26 19:36:59

Önképzési lehetőség

Szponzorok